• Resilience | ОЕСР: COVID-19 — наслідки трансфертного ціноутворення
Публікація:

Resilience | ОЕСР: COVID-19 — наслідки трансфертного ціноутворення

16 березня 2021

В останньому кварталі 2020 року багатонаціональні підприємства («БНП») переглядали свою фінансову звітність і стратегії трансфертного ціноутворення. У рамках цього процесу БНП мають підтверджувати свої міжфірмові кредитні операції. Планування і впровадження відповідних відсоткових ставок, поряд з підготовкою аналізу кредитного потенціалу, відіграють важливу роль у підтримці міжфірмових фінансових угод.


Чому для БНП необхідний аналіз внутрішньофірмових позик

У більшості країн, як елемента дотримання податкового законодавства, необхідна звітність щодо внутрішньофірмових позик, і угоди мають укладатися на основі принципу «витягнутої руки». Проте, найчастіше трансфертному ціноутворенню за цими угодами не приділяється такої ж уваги, як іншим внутрішньофірмовим операціям. Наприклад, аналіз внутрішньофірмових позик має містити аналогічний тип функціонального й ризик-аналізу, як і інші внутрішньофірмові операції. Необхідно виробити розуміння того, як організація ефективно структурує свій борг у рамках багатонаціональної групи. Розгляд може містити питання про те, чи має материнська компанія надавати фінансову гарантію своїй дочірній компанії або, чи має материнська компанія здійснювати вливання капіталу замість того, щоб виділяти кошти дочірній компанії на її діяльність. Якщо материнська компанія вирішує надати позику своїй дочірній компанії, БНП треба оцінити відношення боргу до власного капіталу, щоб визначити, чи відповідає воно будь-яким вимогам до недостатньої капіталізації. Багато банків і податкових органів у всьому світі вимагають від БНП наявності документації з недостатньої капіталізації при організації угоди щодо внутрішньофірмового кредитування.

Проведення аналізу щодо визначення відсоткової ставки підтверджує перед податковим органом те, що внутрішньофірмову позику було надано на основі сумлінних комерційних міркувань із застосуванням відсоткової ставки, розрахованої на основі принципу «витягнутої руки». Ця документація має вирішальне значення для компанії-позичальника. Докладний функціональний аналіз, як частина дослідження трансфертного ціноутворення, відіграє важливу роль у демонстрації економічної сутності. Наявність офіційної документації з трансфертного ціноутворення для фінансових угод, може допомогти багатонаціональному підприємству захистити себе від потенційних штрафів у разі аудиту.


Продовження поточних кредитних угод

У разі середньострокових і довгострокових міжфірмових позик, відновлення таких угод може бути виправдано у зв'язку з впливом COVID-19 на економіку. Пандемія мала значний вплив на фінансові показники багатьох підприємств, що так само вплинуло на кредитні рейтинги й пов'язані з ними відсоткові ставки.

Компанії, що працюють у сфері роздрібної торгівлі, серйозно постраждали від пандемії COVID-19. У зв'язку з цим, кредитний рейтинг типового роздрібного позичальника, можливо, знизився, а початковий аналіз визначення відсоткової ставки, можливо, більше не застосовується. Або ж позичальники можуть виявитися не в змозі виплачувати відсотки, не кажучи вже про основну суму боргу кредитору. У цих випадках кредитору треба розглянути питання про перегляд умов його міжфірмових позик, продовження основних термінів погашення, списання частини кредиту, надання фінансових гарантій, вливання додаткового капіталу позичальнику або зниження відсоткової ставки, що стягується. Вкрай важливо письмово фіксувати ці зміни, щоб підтвердити дотримання принципу «витягнутої руки» у зв'язку з економічними умовами викликаними COVID-19.

Окремо треба відзначити, що пандемія COVID-19 може призвести до вищих премій за ризик при оцінюванні організації щодо відсоткових ставок. У зв'язку зі збільшенням кількості підприємств, які оголошують про банкрутство, багатонаціональні підприємства мають звертати увагу на зовнішні ринки капіталу для визначення впливу пандемії на поточні запозичення на ринку.

Щодо БНП з фіксованими відсотковими ставками з внутрішньофірмовими позиками треба провести ретельну перевірку. Фінансові прогнози та припущення, зроблені під час видачі позики, ймовірно, змінилися у зв'язку з COVID-19. Якщо господарська діяльність зазнає значних змін, БНП треба розглянути можливість поновлення аналізу відсоткових ставок і документації для відображення таких змін.

Окремо, для БНП, які встановили плаваючі відсоткові ставки, зіставлені з лондонською міжбанківською ставкою пропозиції (“LIBOR”), необхідно буде оновити аналіз відсоткових ставок і документацію для визначення відповідної альтернативи, оскільки LIBOR більше не буде використовуватися як еталон.


Вимоги з урахуванням специфіки країни

У розділі X Керівництва ОЕСР з трансфертного ціноутворення розглядається документація з внутрішньофірмових фінансових операцій. З огляду на те, що в різних податкових органах можуть бути невеликі відмінності в тлумаченні й застосуванні цього керівництва, також важливо оцінити ризики, характерні для кожної країни, щодо кожної кредитної організації й організації-позичальника. Наприклад, деякі податкові органи, проводячи типовий порівняльний аналіз, можуть орієнтуватися на весь діапазон відсоткових ставок, що встановлюються на ринкових умовах, у той час, як інші податкові органи можуть приймати ставки тільки в межах квартильного відхилення. Для зниження ризиків характерних для конкретної країни, треба виявляти й враховувати такі нюанси. Команда з трансфертного ціноутворення глобальної мережі BDO допомагає БНП планувати, аналізувати, документувати та відповідати місцевим потребам країни.

Зсув одного базисного пункту може істотно вплинути на внутрішньофірмову позику та операції бізнесу. Оскільки БНП працюють у світі невизначеності, ми закликаємо клієнтів з фінансовими операціями провести ретельний аналіз внутрішньогрупових позик і звернутися за допомогою до податкових консультантів.

Джерело BDO Global