• Цифровий процес

Цифровий процес — Прибутковість

 

  Аналіз бізнес-процесів

Будь-який крок шляхом трансформації неможливий без чіткого усвідомлення поточних реалій бізнесу. І коли менеджмент, акціонери та інші бенефіціари системи погоджують необхідність змін, то насамперед виникає запитання: «з чого почати?». Майбутній успіх запланованих дій залежить від ідентифікації стартового стану ключових елементів і процесів. З метою отримання максимально об'єктивного аналізу складових системи й ефективності їхнього функціонування, корпоративний бізнес звертається до незалежних консультантів за відповідною експертизою.

Команда бізнес-аналітиків BDO Digital допоможе використовувати потенціал даних, щоб можна було швидше приймати правильні рішення — нині і в майбутньому.

 

  Розробка модулів автоматизації обліку

BDO in Ukraine вже досить довго консультує бізнес з питань впровадження й використання облікових, ERP і CRM-систем. З одного боку, наші методологи комплексно покривають запити з написання облікових політик і трансформації звітності за МСФЗ, а з іншого — наші досвідчені технічні фахівці проводять автоматизацію ведення обліку і розробляють необхідні модулі (add-on) для практично всіх типів наявних систем. Це унікальне поєднання висококласної методологічної підтримки і технічної експертизи за специфічним кодингом дозволяє виконувати завдання будь-якої складності і пропонувати компаніям рішення з локалізації, які не завжди гарантують самі постачальники.

Функціональні рішення від наших консультантів і програмістів для 1С Бухгалтерія, BAS Бухгалтерія, 1С УТП, 1С УПП у вигляді окремих модулів згідно МСФЗ:

 • Резерв уцінки запасів
 • Дисконтування фінансових позик
 • Резерв дебіторської заборгованості
 • Оренда
 • Резерв відпусток
 • Фінансові інструменти
 • Біологічні активи рослинництва

 

  Автоматизація обліку за МСФЗ

Коли в компанії впроваджуються Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), то для неї відкриваються нові можливості. Адже діяльність такої організації стає прозорішою і, як результат, до неї зростає довіра нових партнерів і клієнтів. З 2020 року українське законодавство дозволяє (а деякі компанії зобов'язує) вести облік за МСФЗ. Багато компаній вирішують це завдання через трансформацію звітності відповідно до МСФЗ (IFRS). Але процес трансформації досить трудомісткий і зазвичай виконується вручну.

Для автоматизації обліку за МСФЗ фахівці компанії БДО розробили низку спеціалізованих модулів для найбільш поширених програм ведення обліку в Україні (1С Бухгалтерія, BAS Бухгалтерія, 1С УТП, 1С УВП). До складу розроблених нами модулів входять модулі, вказані в п. "Розробка модулів автоматизації обліку":

BDO in Ukraine готова виконати комплекс робіт з автоматизації обліку за МСФЗ як «під ключ», так і надати тільки вибрані замовником послуги.

 

  E-звітність iXBRL

Подання фінансової звітності за МСФЗ теж піддалася цифровій трансформації і з цього року вже багато компаній подають її в електронному форматі XBRL, який є міжнародним стандартом.

Маючи великий практичний досвід підготовки електронної звітності для компаній агросектора, промислового виробництва, торгівлі, IT, нафтогазового сектора, добувної промисловості та інших сфер, фахівці BDO готові запропонувати комплексну підтримку в підготовці та поданні звітності регулятору «під ключ». У цю послугу включена:

 • Підготовка файлу iXBRL
 • Валідація підготовленого клієнтом iXBRL файлу за допомогою валідатора Altova
 • Допомога в підготовці до автоматизації процесу вивантаження ixbrl файлу
 • Консультації з питань XBRL

 

  E-аудит і SAF-T

Інструмент електронного аудиту платників податків запроваджено в різних країнах світу і з кожним роком він доводить свою ефективність. Такий механізм базується на інформації, отриманій від платників податків за допомогою стандартного аудиторського файлу (SAF-T), розробленого Організацією економічного співробітництва та розвитку (OECD). Цей файл легкий у використанні і призначений для здійснення заходів податкового контролю із застосуванням спеціалізованого програмного застосунку.