• Аудиторські послуги

Аудиторські послуги

 

Успішний аудит допомагає підприємствам створювати додану вартість і знижувати ризики. Спираючись на досвід міжнародної мережі, BDO пропонує багатопрофільні ресурси для вирішення складних технічних питань, а також практичні рекомендації професіоналів, які є визнаними експертами у своїй галузі.

Команда BDO в Україні надає наступні послуги:

  • Проведення обов'язкового і ініціативного аудиту фінансової звітності, підготовленої відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS), облікової політики групи, в тому числі суб'єктів суспільного інтересу
  • Проведення узгоджених процедур
  • Аудит фінансової звітності підприємства перед публічним розміщенням акцій (IPO)
  • Перевірка грантів
  • Експертиза нефінансових звітів (в області стійкого розвитку та корпоративної соціальної відповідальності)

Наші фахівці з усього світу використовують єдину цифрову хмарну платформу і інноваційне аналітичне програмне забезпечення, яке дозволяє адаптувати процес перевірки та надання впевненості під індивідуальні потреби клієнтів.
 

  
Керівники і партнери BDO інвестують в успіх клієнтів, особисто залучаючись до процесу на всіх стадіях і надаючи прямий доступ до провідних фахівців.

ТОВ «БДО» включено до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, в тому числі в реєстр суб'єктів, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності і аудит підприємств, що становлять суспільний інтерес.

ТОВ «БДО» пройшло перевірку контролю якості аудиторських послуг 27 січня 2020 року.